Vacxin Quinvaxem Và Pentaxim Khác Nhau Thế Nào

  3374

Văcxin Pentaxim ít gây phản ứng sau tiêm nhưng đáp ứng miễn dịch kém hơn Quinvaxem.

Văcxin Pentaxim ít gây phản ứng sau tiêm nhưng đáp ứng miễn dịch kém hơn Quinvaxem.

+ Xem thêm:

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM VACXIN NHIỀU TRẺ BỊ HO GÀ THỂ NẶNG

HỘI CHỨNG ĐỘT TỬ Ở TRẺ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VACXIN


Nguồn bài viết: songkhoe
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bài viết này: