Lịch Tiêm Chủng Mở Rộng Và Tiêm Dịch Vụ Mới Nhất

  4125

Dưới đây là chi tiết lịch tiêm chủng cho bé năm 2018 theo từng độ tuổi sẽ được cập nhật đầy đủ trong bài viết này, các mẹ theo.

Dưới đây là chi tiết lịch tiêm chủng cho bé năm 2018 theo từng độ tuổi sẽ được cập nhật đầy đủ trong bài viết này, các mẹ theo. 

 

1. Viêm màng não mũ và các nhiễm trùng do Hib 

- Từ 2 - 6 tháng tuổi: 3 liều liên tiếp cách 1 đến 2 tháng, nhắc lại 1 liều lúc trẻ  16- 18 tháng.

- Từ 6-12 tháng tuổi: 2 liều liên tiếp cách nhau 1 đến 2 tháng, 12 tháng sau liều 2 nhắc lại 1 liều.

 - Trẻ trên 12 tháng tuổi: 1 liều duy nhất

2. Viêm não Nhật bản

Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi

Lần 2: Cách lần 1 từ 1 đến 2 tuần

Lần 3: Cách lần 1: 1 năm sau

Nhắc: 1 liều mỗi 3 năm

3. Viêm màng não do não mô cầu A+C 

Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi

Nhắc: 1 liều mỗi 3 năm 

4.Thủy đậu ( trái rạ)

Bắt đầu lúc trẻ 12 tháng tuổi

Tùy theo tuổi và loại thuốc tiêm, trẻ sẽ được tiêm 1 hoặc 2 liều

5.Sởi, Quai bị, Rubella

Lần 1: Từ 12 - 15 tháng tuổi

Lần 2: Cách lần 1 từ 3 đến 6 năm sau

6. Cúm

Lần 1: Từ lúc 6 tháng tuổi (nếu trước đây chưa tiêm ngừa cúm thì tiêm liều thứ hai cách liều thứ nhất 4 tuần).

Nhắc: 1 liều mỗi năm


7. Viêm gan siêu vi A

Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi

Lần 2: Cách lần 1 từ 6 đến 18 tháng

8.Thương hàn

  Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi

   Nhắc : 1 liều mỗi 3 năm

9. Tiêu chảy do Rotavirus

Lần 1 : Từ 6 tuần tuổi

Lần 2 : Cách lần 1 ít nhất 1 tháng ( Không sử dụng cho trẻ > 6 tháng)

Chú ý:

1  Để giúp phụ huynh phân biệt ngày đã tiêm rồi và ngày hẹn tiếp theo, Chúng tôi có quy định như sau:

    -   Ngày đã tiêm rồi: ghi bằng viết mực màu xanh

    -   Ngày hẹn mũi tiếp theo: ghi bằng viết chì

2.  Để mũi tiêm được hiệu quả, phụ huynh vui lòng đưa trẻ đến đúng hẹn.


Nguồn bài viết: SƯU TẦM
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bài viết này: